Over Tabcolor

ArchiveX heeft voor het organiseren van uw archieven software op maat beschikbaar, waarbij de kleurcodering centraal staat.

Voor het verwerken van data biedt ArchiveX TABColor PRINT. De benodigde data om labels aan te maken, kan handmatig worden verwerkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om data te importeren, indien gewenst rechtsreeks vanuit uw eigen applicatie. Uw dossierindex wordt door deze wijze van verwerking op een uniforme wijze op uw dossiers aangebracht, met de daarbij behorende voordelen (oa. volledige metadata, jaarlabels, barcodering).

Om uw archieven (lees: dossiers) te beheren heeft ArchiveX TABColor FIND beschikbaar. Met dit dossier-volgsysteem beheert u al uw archieven en weet u op iedere moment van de dag waar een dossier zich bevindt.

Beide toepassingen zijn uitstekend samen te combineren, zodat er een enorme efficiency valt te behalen binnen uw papieren (en digitale) Document Management omgeving!

Graag vertellen wij u welke voordelen onze softwaretoepassing heeft voor uw organisatie.